"Kdykoli se politici dostanou do potíží, nejsnadnější bývá z toho obvinit média. Pokud se to stane tímto způsobem, jsou-li jmenováni konkrétní novináři, je to odvádění pozornosti od závažných politických otázek a její přesouvání jinam. Považuji to za nepřijatelné," prohlásil White. "Nemůžeme dopustit, aby se novináři stali obětními beránky za problémy politiků," dodal generální tajemník IFJ.

Paroubek se prý nechal ovládnout vztekem

Paroubkův útok podle Whita také znehodnocuje samotný volební proces, protože naznačuje, že lidé byli médii oklamáni. "Čeští voliči zajisté čtou noviny a dívají se na televizi. Mají však nepochybně také své názory, dokáží číst mezi řádky, umějí se orientovat v tom, co jim překládají sdělovací prostředky a hlavně sami politici, a udělat si vlastní názor."

Pokud se novináři dopustí nepodložených pomluv, nepřesností, musí za to nést odpovědnost. Není to ale důvod pro takovéto útoky, řekl White.

"Má-li pan premiér problém a věří, že za to může tisk, měl by se obrátit na novinářské sdružení, odpovědět v médiích, chovat se podle pravidel. Nenechat se ovládnout výbuchem vzteku a pranýřovat jednotlivce." Domnívá se, že takovéto incidenty "podkopávají zásadu dobrovolné seberegulace a zhoršují vztahy mezi politikou a médii".

Pravidla pro vztah médií a politiků

Ve většině zemí EU existují podle Whita dobrovolně vyjednané soubory pravidel, jimiž se ve volebním období řídí vztah mezi médii a politiky.

"Pokud máte situaci, že většina sdělovacích prostředků je zaujata ve prospěch jedné strany, může to volby poškodit. Proto by měla existovat pravidla zajišťující minimální rovnováhu. Pokud v České republice nejsou, tak tato nešťastná zkušenost možná ukazuje, že je načase, aby se obě strany posadily a zjistily, na čem se mohou domluvit v zájmu vyváženého informování ve vypjatých volebních obdobích."

Mezinárodní federace novinářů je největší organizací svého druhu na světě. Patří do ní novinářská sdružení ve 110 zemích, která mají na půl miliónu členů.

Ve vystoupení na mimořádné tiskové konferenci po volbách do Sněmovny Paroubek kromě jiného řekl, že ČSSD v kampani musela vést boj i proti médiím. Zároveň konkrétně jmenoval i několik novinářů, kteří podle něj pracovali v zájmu ODS. [celá zpráva]