Nominaci Ctirada a Josefa Mašínových a Milana Paumera horní komora schválila nejtěsnější většinou, pro bylo 24 ze 47 přítomných senátorů. Navržení dalších tří členů skupiny, a to Václava Švédy, Zbyňka Janaty a Ctibora Nováka, kteří byli komunisty zabiti či popraveni, získalo o sedm hlasů více.

Celkem Senát letos navrhl udělit vyznamenání 35 osobnostem. Jsou mezi nimi kromě válečných hrdinů například předseda Ligy proti rakovině Zdeněk Dienstbier, který koncem května oslaví 80. narozeniny, hudební historik a publicista Zdeněk Mahler, kameraman Miroslav Ondříček a architekt Karel Černý, kteří se podíleli na oscarovém filmu Amadeus.