Prezident Klaus také nesouhlasí s případným zvýhodněním podnikatelů ve filmovém průmyslu na úkor jiných oborů, jako hudby, výtvarného umění, architektury, literatury, divadla nebo i sportu.

Novele zákona o fondu kinematografie prezident také vyčítá, že zamýšlené zvýšení podpory českým filmařům neopírá o promyšlený a korektní systém financování. Podle Klause není v zákoně jasně definováno, kolik peněz a odkud má vlastně do fondu dorazit.

"Nepřijatelné je, že má fond prostředky získávat od velmi nahodile vybraných soukromých subjektů. Stát uhýbá od odpovědnosti zdůvodnit každou korunu vynakládanou z peněz daňových poplatníků a s finančními prostředky privilegovaným subjektům zachází s pocitem, že to zaplatí někdo jiný," píše prezident.

Souhlasí tak s námitkami televizních stanic a provozovatelů kin, kterým z novely vplývá povinnost odvádět do fondu další peníze. Podle Klause tak budou na český film přispívat třikrát: svými daněmi, poplatky za užití díla a nyní i dotyčným zákonem stanovenou dodatečnou daní.

Novela má zvýšit příjmy fondu čtyřnásobně

Prezident Klaus napadl také to, kvůli čemu novelu s nadšením vítají filmaři, tedy zhruba čtyřnásobné navýšení příjmů fondu kinematografie. Jestliže za rok 2005 získal fond asi 83 milióny korun, novela předpokládá, že by jeho každoroční příjmy měly činit kolem 280 miliónů korun. Takový objem finančních prostředků považuje prezident za neodůvodněný.

Klausovi v zákoně chybí i patřičná kontrola nad bohatším fondem. "Nejenže se na rozhodování Rady fondu o přidělování finančních prostředků z fondu nevztahuje správní řád a nejenže proti rozhodnutí Fondu neexistuje žádný řádný opravný prostředek, zákon umožňuje, aby Rada Fondu přidělovala finanční prostředky na rozvoj kinematografie i svým vlastním členům," upozornil Klaus.

Dalším z důvodů, který prezident pro své veto uvedl, je jeho přesvědčení, že zákon nemá sloužit českému filmu, nýbrž podnikatelským zájmům určitých skupin. "Skutečné tvůrčí a svobodné umění je tímto zákonem spíše ohrožováno," domnívá se prezident.

Klaus má také výhrady k ustanovení zákona, podle kterého jsou zvýhodněny filmy, které "podporují evropskou identitu". Tím, že takovým snímkům zákon přiznává právo na přednostní posouzení, podle prezidenta preferuje vybraný politický názor na úkor ostatních.