Klaus upozornil ve zdůvodnění svého veta na obecnou formulaci termínu veřejný zájem. "Specifikovat právní pojem veřejný zájem bylo jediným smyslem pro vytvoření zákona," uvedl v dopise Klaus. Prezidentovi se také nelíbilo, že dosud může dojít k vyvlastnění kvůli veřejným stavbám, podle Klause by ale nová norma povolovala razantně omezit vlastnické právo i kvůli soukromým investicím.

Klaus dále kritizoval, že o osudu soukromých zájmů budou rozhodovat byrokraté. "Úředník, a nikoliv demokratickou legitimitou disponující zastupitel, bude arbitrem mezi dvěma zájmy soukromých subjektů, to není přípustné," napsal Klaus. O prezidentově stanovisko informoval Novinky mluvčí Hradu Petr Hájek.

"Ze všech těchto důvodů může používání takto pojatého zákona vést k ohrožení výkonu ústavně garantovaných vlastnických práv, která jsou jedním z pilířů naší svobodné a demokratické společnosti," uzavřel Klaus.