Společnost Faktum Invenio k těmto výsledkům došla za použití nové metodiky zkoumání příklonu voličů k politickým stranám. Dotázaní měli na jedenáctibodové stupnici určit míru, do jaké se s jednotlivými stranami ztotožňují. Z těchto údajů pak Faktum Invenio odvozuje růstový potenciál stran, tedy počet nových voličů, které mohou ještě strany přilákat.

Výslednou přijatelnost potom tvoří kombinace stávajících voličských preferencí s růstovým potenciálem stran.

Factum popsala šance stran

Jako nejpřijatelnější strana z průzkumu vyšla ČSSD. Má poměrně málo zásadních odpůrců. Naproti tomu disponuje rozsáhlou skupinou blízkých voličů, které by mohla relativně snadno oslovit. Právě na přesvědčení této části populace proto závisí úspěch ČSSD v červnových volbách do Sněmovny.

ODS má o něco více zásadních odpůrců než ČSSD, má ale pevnější "tvrdé jádro". Počet snadno oslovitelných voličů je oproti ČSSD zhruba poloviční.

Extrémně velkou skupinu zásadních odpůrců má podle očekávání KSČM. Na druhou stranu její věrní voliči vykazují silnou identifikaci se stranou. Snadno oslovitelných voličů mají komunisté o něco méně než ODS.

Srovnání preferencí a potenciálu oslovit nové voliče
strana preference potenciál získání nových voličů
ODS 30,5% 12,6%
ČSSD 23,5% 23,7%
KSČM 18,8% 9,6%
KDU-ČSL 9,1% 15,7%
Zelení 7,9% 30,2%
US-DEU 2,7% 15,5%
Zdroj: Faktum Invenio

Velmi silně se cítí se svou stranou ztotožněni také voliči KDU-ČSL. Lidovci navíc mají k dispozici více potenciálních voličů, které mohou oslovit, než ODS.   

Nejmenší počet zásadních odpůrců má Strana zelených. Nedisponuje sice nijak rozsáhlým pevným jádrem, zato má absolutně největší růstový potenciál ze všech zkoumaných stran.

V případě  US-DEU se vytvořila velká skupina zásadních odpůrců. Tvrdé jádro u ní prakticky neexistuje, má ale možnost oslovit relativně hodně nových voličů.