Podle Zdeňka Nováka z Městské policie v Brně nejde o první případ, kdy lidé strážníky volají k nalezeným ptákům, ale pokud jde o vodní ptactvo, ty strážníci nesmí brát a musí k nim volat veterináře. Proto by lidé, pokud jde o vodní ptáky neměli volat policii nebo strážníky, ale přímo veterinární službu. Vodní ptáci jsou nejčastěji nakažení virem H5N1.

"Strážníci zajišťují odklízení  uhynulých ptáků pouze z veřejných prostranství, vyjma případů hromadného úhynu. Uhynulá zvířata jsou následně vložena do dvou igelitových vaků a speciální přepravního boxu a převezena do kafilerie. Ke své práci samozřejmě používají ochranné pomůcky a dodržují veškerá  nařízení veterinární  správ," uvedl Novák.  Podle něj strážníci z Poříční jednotky městské policie denně kontrolují stav ptáků v okolí vodních ploch.