Ústavní soud ve svém středečním nálezu kritizoval MF za to, že dosud nerozhodlo, přesto že jej k tomu již v červnu vyzval Městský soud v Praze. ÚS se však nezabýval otázkou, zda má MF částku ED vyplatit, to případně přísluší jiným soudům.

"S ohledem na blížící se termín parlamentních voleb tak může v důsledku průtahů stěžovatelce vzniknout postupem ministerstva neodstranitelná újma," řekl soudce zpravodaj Jiří Nykodým. Dlužná částka podle ED dosahuje 12 miliónů korun, plus úroky z prodlení.

Malé strany si dlouhodobě stěžují, že je stát znevýhodňuje v politickém boji s parlamentními a finančně dobře zajištěnými subjekty. Podle neparlamentních stran je tak narušována Ústava, která deklaruje rovnou soutěž politických stran.