Sobotka, který je sám původním povoláním lékař, je nespokojený s posledními výroky náměstka ministerstva zdravotnictví Ratha. Podpořil tedy středeční stanovisko šéfů lékárnické a stomatologické komory. 

"Úkolem ze zákona zřízených komor je především dbát na odbornost výkonu profese, chránit profesní etiku, demokratické principy samosprávy a jejich apolitičnost. To vše postrádáme v posledních krocích prezidenta a vedení České lékařské komory," mínili za lékarníky Lubomír Chudoba a za dentisty Jiří Pekárek.

"S prohlášením se plně ztotožňuji a oběma pánům prezidentům jsem sdělil, že k němu připojuji svůj podpis. Jedině masivním odporem k takovým praktikám lze pana Ratha donutit, aby se buď vzdal své role na ministerstvu zdravotnictví nebo aby opustil křeslo prezidenta České lékařské komory," sdělil Novinkám Přemysl Sobotka.

Sobotka: Rath by se měl vzdát prezidenství ČLK

Sobotka kritizuje rozhodnutí představenstva České lékařské komory (ČLK), které minulý pátek upravilo vnitřní předpisy komory tak, aby Rath mohl dočasně pozastavit výkon prezidenství ČLK do dobu, kdy bude státním úředníkem.

"Pokud se potvrdí, že předsednictvo svévolně změnilo protiprávně stanovy, tak si dovolím vyzvat všechny lékaře aby chránili demokratické principy jejich profesní organizace a svolali mimořádný sjezd a předsednictvo odvolali," řekl Sobotka.