Nejhůře tradičně dopadl Parlament České republiky, kladně jeho práci hodnotí jen 26 procent občanů. Oproti červenci klesly výkony poslanců a senátorů v očích veřejnosti o tři procentní body.

"Hodnocení práce prezidenta Klause je sice dlouhodobě nejstabilnější, přesto lze vnímat v přístupu veřejnosti letos mírně kritičtější tón než v loňském roce," uvádí STEM.

Příznivé hodnocení institucí (v %)
. červen 05 červenec 05 září 05
prezident 70 73 67
vláda 33 38 34
parlament 30 29 26
Zdroj: STEM

Prezidenta nejpříznivěji hodnotí příznivci ODS - 85 procent, vláda má nejlepší hodnocení u příznivců ČSSD - 66 procent. "Příznivá hodnocení jsou v případě posuzování vlády i parlamentu častější u sympatizantů stran vládní koalice. Obecně jsou nejméně spokojeni přívrženci KSČM, i když i mezi nimiž téměř polovina pozitivně hodnotí práci prezidenta," tvrdí STEM.

S politickou situací v zemi je spokojeno jen 18 procent lidí, stejně jako v červenci.