Podle novely mají kraje s privatizací nemocničních zařízení vyčkat do přijetí zákona o neziskových organizacích. Hejtmani ale míní, že to znemožňuje rozumnou a ekonomickou správu nemocnic, což může znepříjemnit jejich fungování do budoucna. Šéfové krajů tvrdí, že novela je protiústavní. Stát sice nemocnice dal do správy krajů, současně jim ale zakazuje s nimi nakládat, jak uznají za vhodné.

Klaus hejtmany vyslyšel. "Navržené změny představují vážný zásah do pravomocí krajů a obcí a brání postavení nemocnic na zdravý ekonomický základ. Nebude-li tato novelizace zákona přijata, nebude to mít žádné další nepříznivé následky, protože v oblasti ochrany veřejného zdraví nic akutního neřeší," odůvodnil Klaus veto, které už je nyní mimo hru.

Stížnost k Ústavnímu soudu

Stínový ministr spravedlnosti za ODS Jiří Pospíšil řekl, že tímto zákazem se hrubě zasahuje do majetkových práv obcí a krajů a do ústavního práva na samosprávu. "Tým právních expertů stínového ministra spravedlnosti ODS proto připravuje podání k Ústavnímu soudu České republiky, ve kterém navrhne, aby Ústavní soud příslušné ustanovení přezkoumal," sdělil Pospíšil.