"Dostávat by je měli převážně senioři, tedy občané starší 65 let, kteří užívají více léků najednou," řekla v pondělí Milada Emmerová, ministryně zdravotnictví.

Ministerstvo stálo vydání 100 000 kusů zdravotních knížek 650 000 korun, což je zhruba třetina nákladů, s nimiž původně počítalo. Pacient za ni nezaplatí nic.

Zdravotní knížka je dobrovolná a na zdravotní pojišťovně si ji může vyzvednout ten, kdo o ni má zájem. Zároveň ji budou cíleně zdravotní pojišťovny rozesílat svým pojištěncům s vysokými náklady na léčbu. Po vyhodnocení projektu, který se bude zkoušet asi jeden rok, se pak rozhodne, zda se zdravotní knížky rozšíří na všechny dospělé nebo ne.

"Slibuji si od toho, že pacient si především doma nahlédnutím do knížky oživí, jak se má ve své nemoci chovat, jaké léky a jak často užívat. Na druhé straně zase lékař v ordinaci získá okamžitý přehled o nemocích pacienta i o jejich dosavadní terapii," řekla Emmerová.

Co knížka obsahuje

Knížka obsahuje základní identifikační údaje jako je jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresa a zdravotní pojišťovna, u které je pacient registrován. Jsou zde i záznamy, který praktický lékař pacienta ošetřuje a kolonka pro jméno a adresu nejbližšího příbuzného pacienta.

K základním zdravotním údajům pak patří nemoci, úrazy, operace a návyky, které pacient má, krevní skupina, základní diagnóza, druhy očkování a datum preventivních prohlídek.

V další části knížky už je prostor pro vyšetření, léky a kontroly v ordinaci. Součástí je i seznam zdravotních pojišťoven a poučení, že v případě ztráty je třeba to nahlásit lékaři.

Nenahrazuje dokumentaci

Ministryně zdravotnictví tvrdí, že zdravotní knížka nenahrazuje zdravotní dokumentaci. "Tu má vždy u sebe praktický lékař."

Papírová knížka ve formátu žákovské knížky je určena hlavně těm, kteří nedosáhnou na elektronickou knížku. Průzkumy totiž ukazují, že o papírovou i elektronickou formu knížky je zhruba stejný zájem. Mladší generace dává přednost zdravotní knížce na internetu.

Emmerová současně oznámila, že očekává od zavedení zdravotní knížky i úsporu léčiv. Lékař při pohledu, jaké léky pacient užívá, by měl více vážit předepisování dalších. "Toleruje se šest léčiv za den. Není možné, aby pacient jich užíval patnáct, což je dnes bohužel časté. To mu víc škodí, než prospívá," řekla Emmerová.

Veškeré záznamy do knížky budou psát lékaři, kteří za to budou odměněni i pěti body.

Lékaři musí psát čitelně

Oponenti zdravotních knížek namítají, že starší generaci moc neprospěje, a to proto, že lékaři mají většinou takové písmo, že přečíst ho dá problém i lékárníkům.

Ministerstvo soudí, že lékaři se budou muset tomu přizpůsobit a psát do knížek čitelně, zejména název léku a jeho užívání.

"Pokud to nepřečtu, tak je mi to k ničemu," řekla Právu v pondělí paní Božena Brázdová z Prahy. Má i obavu, aby se čekání u praktických lékařů, které zabere mnohdy i půl dne, tak ještě neprotáhlo nárůstem administrativy. Ministerstvo ale tvrdí, že tomu tak nebude.