"Projekt bude stát kolem dvou miliónů korun a jeho realizace umožní, aby se desetitisíce turistů mohly z vrcholu hory Říp podívat do České kotliny," uvedl hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc (ODS). Byl to právě Šulc, který při výletě na Říp zjistil, že svým dětem nemůže ukázat pohled do české krajiny, jak ji viděl praotec Čech.

"Neexistuje tam teď žádné místo, ze kterého by byl do krajiny pořádný výhled. "Proto jsme se dohodli s ministrem životního prostředí, že zkusíme udělat taková opatření na vrcholu hory, aby se turisté mohli pokochat výhledem do krajiny," dodal.

Rozsáhlý projekt

"Připojíme se k projektu Rehabilitace porostních struktur vrchu Říp, při jehož realizaci budeme spolupracovat s Ministerstvem životního prostředí ČR, Výzkumným ústavem Silva-Tarouccy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice i vlastníkem pozemků Martinem Lobkowiczem," uvedla tisková mluvčí Ústeckého kraje Romana Žatecká.

Projekt počítá s vytvořením tří průhledů vymýcením vybraných částí lesních porostů, které ve vrcholové partii tvoří z velké části náletové akáty, plevelný černý bez a kopřivy. Na uvolněných plochách se předpokládá dosev původních rostlinných druhů s následnou výsadbou či výsevem nízkých domácích keřů a dosázením trsů stepní vegetace, které by sem byly přemístěny na vhodná (suťová stanoviště) z chráněných stanovišť.

Počítají s pomocí evropských peněz

"Předpokládané náklady na vytvoření průhledů jsou přibližně dva milióny korun," doplnila Žatecká. Podle jejích slov projekt počítá s tím, že tři čtvrtiny potřebných prostředků bude možné získat z evropských zdrojů, případně z Projektu Evropského hospodářského prostoru.

"Ministerstvo životního prostředí by se mělo na projektu podílet částkou 300 tisíc korun," dodala. Říp byl a je každoročně dějištěm mnoha národních poutí a slavností. Nejznámější a největší je bezpochyby svatojiřská pouť. V oblibě mají horu také sociální demokraté, kteří zde pořádají pravidelné mítinky.