„Čau lidi, teď hodně lidí naštvu. Chystá se největší demonstrace od listopadu, no a najednou přichází zpráva Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Která říká… no, já se skoro stydím to říct. Říká, že je líp. Ano, už je líp. Tak, jak jsme slibovali, že ano, bude líp, tak už je líp. Máme to na papíře,“ uvedl Babiš.

K příspěvku připojil svoji fotografii, na které je oblečený v tričku „Chceme motýle“. Tento výrok Babiš pronesl před několika týdny na výroční schůzi Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Od té doby výrok premiéra, který má občas problém souvisle, srozumitelně a gramaticky správně formulovat své myšlenky, baví internet.

Babiš proslavil Lysou nad Labem. Jeho motýlí hláška baví internet

Babiš svůj příspěvek zveřejnil několik dní před chystanou demonstrací na Letné, která má být největší od listopadu 1989. Premiér se opírá o květnový výzkum veřejného mínění CVVM o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností. Podle něj 45 procent lidí hodnotí současnou ekonomickou situaci ČR jako dobrou, 16 procent ji vnímá jako špatnou a 37 procent ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“.

Více než polovina Čechů považuje životní úroveň své domácnosti za dobrou

Více než polovina Čechů považuje životní úroveň své domácnosti za dobrou.

FOTO: Martin Havelka, Novinky

Nadpoloviční většina (55 procent) Čechů hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou, asi třetina (34 procent) ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“ a 11 procent ji vnímá jako špatnou.

Hodnocení se lepší už od konce krize

Sociologové ale podotýkají, že oproti počátku letošního roku se v posledních třech šetřeních hodnocení poněkud zhoršilo, přičemž aktuální hodnocení je mírně horší než v květnu 2018.

Hodnocení se ale v širším horizontu zlepšuje, a to přibližně od začátku roku 2013, kdy začala opadat celosvětová ekonomická krize. Před šesti lety se podíl pozitivních hodnocení životní úrovně pohyboval v průměru pod 40 procenty, zatímco podíl negativních nad 20 procenty.

Výzkum proběhl ve dnech 4. až 14. května a účastnilo se ho 1026 respondentů starších 15 let.