Výsledkem kontroly je, že komise doporučila radě Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství kvůli závažnosti nedostatků a jejich charakteru, aby zahájila řízení o omezení akreditace magisterskému programu Všeobecné lékařství se studijním oborem Všeobecné lékařství spočívající v zákazu přijímat nové studenty.

Rada má také zkontrolovat přijímací řízení včetně předpisů upravující přijímací řízení v nelékařských studijních programech na LF a ve studijních programech ostatních fakult OU. V případě, že zjistí obdobné nedostatky také v dalších studijních programech, má zvážit zahájení řízení o odnětí institucionální akreditace OU.

Přísnější odvolací řízení

„Výsledky šetření kontrolní komise nás samozřejmě netěší, nicméně jde zatím jen o dokument bez jakéhokoliv právního dopadu a univerzita má 30 dní, aby se k dokumentu vyjádřila,“ sdělila mluvčí LF Hana Hanke s tím, že bez ohledu na šetření komise letos už pro právě probíhající přijímací řízení přijali celou řadu opatření, která zpřísní pravidla odvolacího řízení. „Tuto skutečnost však komise během svého šetření nijak nezohlednila. Rektorovi zašleme ve spolupráci s naším právním zástupcem své připomínky a věříme, že i výše zmíněnou skutečnost Národní akreditační úřad ve svém konečném rozhodnutí zohlední,“ poukázala.

Rektor OU Jan Lata řekl ČTK, že nevidí jako nutné omezovat fakultě akreditaci. OU nesouhlasí se závěry kontroly Národního akreditačního úřadu v tom, že se jedná o selhání kontrolního systému na OU, a nesouhlasí s tím, že by bylo zapotřebí omezení akreditace. „Již nyní univerzita nejen prověřila situaci na jiných fakultách a došla k závěru, že je vše v pořádku, ale také přijala všechna opatření, která ve své zprávě zmiňuje kontrolní komise,“ uvedl Lata, který zdůraznil, že vedení OU už loni označilo za nepřijatelné přijímání uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijímací zkoušky.

Ostravská univerzita přichystala kariérní den

„V tomto se plně ztotožňujeme se závěry kontroly Národního akreditačního úřadu. Jedná se jednoznačně o manažerské pochybení vedení Lékařské fakulty,“ avizoval.

Podle hejtmana Iva Vondráka (ANO) by bylo odejmutí akreditace zlou zprávou. „Nicméně není všem dnům konec, teď budou probíhat jednání, univerzita má možnost se během měsíce proti tomu vymezit. Věřím, že to tak špatně neskončí, aby byla odejmuta akreditace, ale rozhodně to není něco, co by se mělo brát na lehkou váhu,“ potvrdil a dodal, že lékaři nejsou a LF začala být hybatelem toho, aby se situace zlepšila. Vondrák řekl, že nyní nemůže problém ani pomoci řešit. „Nicméně jsem připraven vést jednání v okamžiku, kdy by bylo nutné do toho vstoupit politicky,“ přislíbil.