Po něm se spolek Intergram coby zástupce výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů domáhal zaplacení 9000 korun s úrokem z prodlení kvůli tomu, že se v restauraci nacházela televize a rádio a majitel měl hostům zpřístupňovat vysílání sportovních přenosů České televize. Soudy nakonec majiteli restaurace uložily zaplatit 16 000 korun, kvůli čemuž se obrátil na ÚS.

Ten verdikty zrušil a připomněl, že soudy nezkoumaly, zda skutečně došlo k zásahu do autorských práv správce.

„Není zřejmé, jaký význam měla pro řízení vedlejším účastníkem (spolek Intergram - pozn. aut.) předložená 'smlouva o zastupování práv výkonného umělce' uzavřená s Petrem Vichnarem (televizní sportovní komentátor),” konstatoval senát se soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem.

Soudci připomněli, že uměleckým výkonem podle zákona je kromě výkonu artisty „výkon herce, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra, režiséra nebo jiné osoby, která hraje, zpívá, recituje, předvádí nebo jinak provádí umělecké dílo a výtvory tradiční lidové kultury“.

Soudům ÚS vytkl, že mezi umělecké výkony zařadily i „výkon moderátora či komentátora v rámci sportovního přenosu” a přitom tento svůj postoj nijak nezdůvodnily. Soudy se proto budou muset zabývat otázkou, zda komentátorský výkon Petra Vichnara skutečně spadá pod „umělecký výkon”.