Podle rozsudku je právnička povinna uhradit více než pět milionů korun včetně úroků z prodlení. Jsou to peníze, které stály městskou kasu několik let trvající soudní peripetie s firmou kvůli špatné kvalitě postavených bytových domů. Verdikt není pravomocný.

Vše se točí kolem výstavby domů s téměř stovkou bytů v Hlavní ulici z roku 2005. Při předání díla město upozornilo na několik závad, z nichž některé firma neuznala. Město se proto na doporučení Kasalové rozhodlo čerpat peníze na opravy z 8,5milionové bankovní záruky poskytnuté firmou na případné nedodělky.

Nejvyšší soud ušetřil advokátce miliony za neúspěšnou obhajobu

Zapomněla na vadu

Okresní soud v Chebu později rozhodl, že město čerpalo bankovní záruku neoprávněně, a muselo peníze firmě vrátit. V rozsudku tehdy konstatoval, že bankovní záruku mezi sebou obě strany sjednaly na krytí vad a nedodělků z přejímacího řízení.

Závady, jimiž město u soudu argumentovalo, se ale týkaly reklamačního řízení, na které se čerpání bankovní záruky podle uzavřené dohody o narovnání nevztahovalo.

Podle starosty Aše Dalibora Blažka advokátka pochybila tím, že před soudem prvního stupně opomněla uvést jako vadu z přejímacího řízení zemní vlhkost, která prostupovala zdivem. Na tuto skutečnost upozornila Kasalová až v rámci odvolání, což už je z hlediska pravidel civilního řízení nepřípustné, a druhoinstanční soud to už nemohl nijak zohlednit.

Vedení města tak bylo přesvědčené, že kdyby Kasalová v soudním řízení řádně a včas argumentovala existencí zemní vlhkosti, bylo by ve sporu se stavební firmou úspěšné. Proto na advokátku podalo žalobu a požadovalo náhradu škody.

A soud dal městu za pravdu. V jednání Kasalové spatřuje porušení právní povinnosti, které bylo v příčinné souvislosti s neúspěchem města v daném sporu. Nebýt jejího pochybení, město by podle soudce daný spor s firmou vyhrálo.

„V době čerpání bankovní záruky právní zástupkyně města věděla, že na díle vázne vada zemní vlhkosti, kterou ale řádně a včas neuplatnila při řízení u soudu. Přitom měla k dispozici listinu, ze které tato skutečnost jednoznačně vyplývala. Vadu zemní vlhkosti zmínila až v rámci odvolání, a tudíž pozdě,“ konstatoval Kotrbatý.

Na domech 2700 chyb

V odůvodnění rozsudku dále uvedl, že na domech se po jejich dokončení vyskytlo více než 2700 chyb a nedostatků. „Z provedených důkazů jasně vyplývá, že vada vlhkosti byla jednoznačně vadou z přejímacího řízení. Objevovala se opakovaně, zejména po vydatnějších deštích. Ze strany zhotovitele nebyla odstraněna. Stavební firma ji zpočátku vydávala za zbytkovou vlhkost a nasadila vysoušeče. Následně provedla pouhé kosmetické úpravy, které měly vadu zamaskovat tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá,“ konstatoval Kotrbatý.

Jak dodal, stavební firma v podstatě vůbec neřešila skutečnou příčinu zemní vlhkosti. „Dílo bylo podle názoru znalců velmi nekvalitně provedeno a firma se snažila zbavit za to odpovědnosti,“ uzavřel soudce.