Pec pod Sněžkou do svého územního plánu schváleného v roce 2011 zahrnula sporné regulační bubliny čili pomyslné kružnice kolem každé stavby, jejichž poloměr se odvíjel od míry zátěže území. Nová stavba se pak vždy i se svou bublinou musela vejít do prostoru stávajících regulačních bublin.

Krajský úřad ale takový postup neuznal například proto, že kvůli bublinám se princip regulace mění v průběhu času. Město pak marně o klíčový dokument bojovalo u Krajského a Nejvyššího správního soudu. Senát ÚS se soudcem zpravodajem Janem Filipem ale nekonvenční prostředek v územním plánu podpořil. Důležité podle verdiktu soudu je, aby přijatá regulace neodporovala stavebnímu zákonu.

„Takové jednání nelze hodnotit bez dalšího jako vybočující z mezí zákonnosti a ústavnosti, nezasahuje-li do věcí, jejichž regulace má celostátní význam, tedy nikoli význam jen pro konkrétní územní společenství občanů,“ upozornili soudci.

Specifické území

„Obecné soudy také dostatečně nezohlednily specifičnost území, která je dána tím, že se město Pec pod Sněžkou nachází uprostřed Krkonošského národního parku, což je objektivní příčinnou náročnosti procesu přijímání územně plánovací dokumentace,“ dodali soudci s tím, že tento způsob regulace byl opakovaně a složitě projednáván i s vedením parku.

Sporem se nyní bude muset znovu zabývat krajský soud. Územní plán bez ohledu na trvající řízení zůstává v platnosti na základě odkladného účinku, o kterém rozhodli ústavní soudci už loni.