Řešení korupce považuje za velmi naléhavě 59 procent dotázaných, dalších 31 procent za „docela naléhavé“. U hospodářské kriminality zaškrtlo 56 procent lidí odpověď velmi naléhavé a 32 procent docela naléhavé.

Řešení přistěhovalectví považuje za velmi naléhavé 48 procent lidí a 33 za docela naléhavé.

Naopak jako nejméně naléhavou chápu lidé situaci v kultuře, v armádě a také v oblasti nabídky zboží a služeb.

„K největšímu poklesu v naléhavosti řešení oproti minulému roku došlo politické situace (o 10 procentních bodů), u bezpečnostní situace v ČR (o devět procentních bodů), u vztahů se zahraničím (o osm procentních bodů) a u přistěhovalectví (o sedm procentních bodů). V případě přistěhovalectví a bezpečnostní situace jde o výrazně klesající trend, který trvá již čtvrtý rok,“ uvedla agentura CVVM.