Na Zemanovi 62 procent respondentů průzkumu oceňuje, že je v kontaktu s lidmi a zná jejich problémy, podle 31 procent si prezident v této věci naopak nevede dobře. Podle 61 procent dotázaných současná hlava státu plní dobře funkce, které jí svěřuje ústava, opačný názor má 33 procent lidí, kteří se zúčastnili průzkumu.

V hodnocení Zemanova vlivu na vnitropolitický život v zemi mírně převládá pozitivní hodnocení, podle 50 procent je dobrý, podle 43 procent nikoliv. Na otázku, jak současný prezident reprezentuje ČR v zahraničí, byl podíl pozitivních i negativních hodnocení shodný 48 procent.

V dalších dvou otázkách už Zeman vyvolává záporné reakce u většiny. Podle 50 procent respondentů prezident nepůsobí jako autorita, zatímco podle 45 procent ano. Na otázku, zda Zeman dbá o vážnost a důstojnost úřadu, vyjádřila kritické stanovisko nadpoloviční většina dotázaných, konkrétně 55 procent, zatímco kladný názor zastává 41 procent.

„V porovnání s působením Václava KlauseVáclava Havla v prezidentském úřadě u Miloše Zemana čeští občané soustavně výrazně pozitivněji hodnotí jeho kontakt s občany a znalost jejich problémů. Naopak hůře v podstatě rovněž soustavně u Miloše Zemana v porovnání s oběma jeho předchůdci občané hodnotí to, jak dbá o vážnost a důstojnost svého úřadu a jak reprezentuje Českou republiku v zahraničí, byť v tomto druhém případě se nejlepší hodnocení Miloše Zemana z roku 2016 statisticky vyrovnalo nejhoršímu hodnocení Václava Klause z roku 2013,“ poznamenalo CVVM.

„Podle stranických preferencí je pak prezident vesměs pozitivněji hodnocen voliči ČSSD, ANO a KSČM, naopak kritičtěji se k němu staví voliči ODS a Pirátůn> nebo rozhodní nevoliči,” uvádí zpráva.

Průzkum se prováděl mezi 5. a 17. lednem na vzorku 1087 respondentů.