Prognóza počítá s růstem naděje dožití při narození do konce století o 11,6 roku u mužů a 9,4 roku u žen. Ještě v roce 1900 činila naděje dožití celosvětově 31 let, od té doby se podle švédského ekonomického historika Johana Norberga zvýšila na 71. [celá zpráva]

Počet osob ve věku 15 až 64 let by se měl snížit z letošních 6,9 milionu do roku 2060 na 5,9 milionu a jejich podíl v obyvatelstvu by měl klesnout z 65 na 55 procent.

Téměř třetina populace budou senioři

V roce 2101 bude v Česku žít 10,527 milionu obyvatel, téměř 30 procent z nich budou senioři ve věku 65 a více let. Průměrný věk populace se zvýší ze současných 42,2 na 47,4 roku. „Počet zemřelých bude pravidelně převyšovat počet živě narozených dětí,” uvedli statistici.

„Předpokládáme, že na konci dvacátých let budeme mít přibližně 10,8 milionu obyvatel, což bude nejvíce v tomto století. Období šedesátých a sedmdesátých let by naopak mělo být charakteristické největšími početními úbytky,” uvedl místopředseda ČSÚ Jaroslav Sixta.

„Počátkem osmdesátých let poklesne velikost české populace na 10,4 milionu osob. Na konci století by pak měl počet obyvatel dosahovat přibližně 10,5 milionu osob,“ dodal.

Přírůstky obyvatel zajistí jedině migrace

Po roce 2018 by se o růst populace měly zasloužit pouze zisky obyvatel prostřednictvím zahraniční migrace. Ty jsou ve střední variantě projekce očekávány ve výši 26 tisíc ročně.

„Ztráty přirozenou měnou totiž nebudou malé. Největší převaha zemřelých nad narozenými se očekává v polovině 60. let 21. století, a to téměř 45 tisíc osob ročně,” dodali statistici.