Manželé se podle jejich právních zástupců dohodli na majetkovém vyrovnání a péči o dva nezletilé potomky včetně výživného. Podrobnosti o podmínkách, na které Olga Sobotková přistoupila, ale advokáti odmítli uvést s odkazem na profesní mlčenlivost.

Bývá obvyklé, že se v rozvodových řízeních vyslýchají například účastníci sporu a další svědci, případně se navrhují listinné důkazy. Smíchovský soudce Petr Pomahač ale měl s manželi Sobotkovými jednodušší práci a jednání, které začalo krátce po 12.45, ukončil úderem třinácté hodiny.

„Byly splněny všechny požadavky pro rozvodové řízení, soud ani nezkoumal příčiny návrhu,“ uvedl při vyhlášení rozsudku Pomahač. Proti rozhodnutí podle něj nelze podat odvolání, přičemž dokument nabude právní moci po jeho doručení účastníkům rozvodového řízení.

Odluka od loňska

Soud tak rozdělil manželství, které Sobotkovi uzavřeli 19. dubna 2003 v Hluboké nad Vltavou, a stvrdil návrhy o výživném a výchově dvou synů narozených v letech 2003 a 2009.

Sobotka oznámil odluku v manželství loni v červnu, chystal se s Olgou hledat nové uspořádání rodinného života. Jako důvody odloučení tehdy uvedl dlouhodobý tlak, kterému byl ve svém životě politika vystaven jak sám, tak i jeho nejbližší okolí.

Cesta do Číny

„Oba k sobě nadále chováme hluboký respekt a přátelství, jež nám umožňují naši situaci řešit se vzájemným pochopením. Naším hlavním společným cílem je vytvořit pro naše děti takové prostředí, jež jim umožní nadále vyrůstat spokojeně a s účastí obou rodičů,“ napsali loni ve společném prohlášení Sobotkovi.

Sobotka po letošním odchodu z politiky podle médií přesídlil do Vyškova, kde si pořídil byt. Aktuální dění sice nekomentuje, byl nicméně například v srpnu v Číně, kde jednal s představiteli tamní diplomacie. [celá zpráva]