„Svět bez drog není reálná vidina. Je potřeba dělat něco jiného. Ten základní leitmotiv strategie je minimalizace škod a minimalizace rizik, ne plán, jak nebude tabák a alkohol, ale jak můžeme minimalizovat rizika. To by se mělo promítnout do státního rozpočtu i legislativy,” řekl Vobořil, podle něhož by mělo dojít k výraznějšímu zdražení cigaret a alkoholu a ideálně rovněž k využití procenta z daní z alkoholických nápojů, tabákových výrobků a hazardu na prevenci.

V Česku denně kouří 2,4 miliónu lidí. Alkohol si denně dá 600 000 mužů a žen. Stále častěji pijí ale i děti. Problémy s hazardním hraním může mít kolem půl miliónu lidí. Na 120 000 je intenzivních kuřáků konopí. Na pervitinu a opiátech je závislých kolem 47 000 osob. Léky nadužívá asi 900 000 Češek a Čechů, vypočítal Vobořil.

 

FOTO: David Bebber/Files, Reuters

I proto je podle něj namístě začít debatovat, zda by se užívání konopí nemělo povolit rekreačně v přísně kontrolovaném režimu. „Neměli bychom jít cestou volného trhu, ale hledat způsoby, jak minimalizovat škody a rizika. Chceme hledat nějaký střed,” řekl Vobořil.

Vláda bude strategii schvalovat ještě letos

Návrh nové strategie boje proti závislostem obsahuje třeba doporučení, aby se procento ze spotřebních daní na alkohol a tabák a z daní z hazardu využilo na prevenci a léčbu. Návrh počítá s vyváženějším rozdělením financí mezi prevenci a léčbu a mezi represi. Do ní nyní putují dvě třetiny peněz.

Strategie má čtyři hlavní cíle. Patří mezi ně snižování dopadů na zdraví, na sociální situaci lidí a rodin i na rozpočet. Čtvrtým cílem je ochrana pořádku. Strategii by měla vláda schválit to konce roku.