„V úterý jsem byl překvapen, že u takovéto normy, která rozděluje vesměs všechny parlamentní kluby bez ohledu na politickou příslušnost, a dokonce i na fakt, zda-li jde o kuřáka, či nekuřáka, má být závazné hlasování,“ napsal Nacher na Facebooku.

„Tento způsob hlasování respektuji u klíčových návrhů, jako je schvalování státního rozpočtu, důvěra vládě, daňové zákony či zákony upravující zahraničně-politické směřování naší země. S odstupem několika dní musím přiznat, že mě celá věc pořád trápí a stále přemýšlím, jestli jsem přece jen neměl reagovat jiným způsobem,“ dodal.

Zdůrazňuje přitom, že sám nekouří. Nelíbí se mu však, že jsou kuřáci vyhánění z restaurací holdovat svému zlozvyku na ulici.

Nacher byl v úterý, kdy se o normě hlasovalo, z jednacího dne omluven. Pokud by se hlasování účastnil, zřejmě by se prý vzepřel diktátu vedení klubu a hlasoval by pro zmírnění zákazu kouření v restauracích.

„Sice bych nerespektoval názor klubu, ale já jsem s tím návrhem byl spojovaný. Já jsem ten zákon podepsal. Napsal jsem o tom ve své knize,“ vysvětlil Právu své pohnutky.

„Já si chci zachovat svou autentičnost. Vnímám a respektuju, že se v politice musí lidé řídit pravidly, ale na druhou stranu, když je něco spíš společenské téma než politické, tak mi nepřipadá fér to podřizovat závaznému hlasování,“ dodal.

Popřít sama sebe musela v úterý zhruba čtvrtina celého 78členného klubu ANO. Dvacítka babišovců totiž v únoru podepsala spolu s 66 zástupci dalších stran návrh novely protikuřáckého zákona, která by hospodám umožnila zřídit kuřárny. Jenže v úterý osmnáct poslanců ANO hlasovalo pro její zamítnutí. [celá zpráva]