„Doprava přes most na silnici I/52 bude řízena kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení,“ uvedl mluvčí kraje Jiří Klement s tím, že toto opatření nakonec přijal odbor dopravy kraje na základě předložených podkladů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Na mostě bude pouze jeden jízdní pruhu v šířce 4,5 metru, vozidla pojedou pouze čtyřicetikilometrovou rychlostí a řidiči by měli dodržovat rozestup minimálně 25 metrů. To má zajistit, aby na každém ze čtyř mostních polí bylo jediné vozidlo.

„Vzhledem k tomuto opatření, které je podloženo výpočtem statika, není nutné v současné době omezovat hmotnost souprav běžných nákladních vozidel. Vjezd souprav s nadměrnou hmotností nad 48 tun na most bude možný pouze na základě povolení a posouzení statika.

Provoz na mostu bude řízen semafory

Provoz na mostu bude řízen semafory.

FOTO: Milan Vojtek

„Odbor dopravy krajského úřadu tímto opatřením umožňuje i přes sníženou únosnost mostu zachovat veškerý provoz včetně tranzitní nákladní dopravy na silnici I/52 a zejména nezatížit nákladní dopravou další města a obce v rámci objízdných tras,“ dodal Klement.

I tak ale problémy nastanou, protože ŘSD avizovalo, že příští rok bude nutná oprava mostu za úplné uzavírky provozu.