„Prezidentské volby budou podstatně jednodušší, ale určitě budou přísnější kontroly ze strany státní volební komise. Ta může být přítomna počítání hlasů a monitorovat průběh,“ řekl Právu náměstek ministra vnitra Petr Mlsna, nový šéf volebního odboru.

„Zvýšili jsme odměny zapisovatelů a také probíhala masová školení ve spolupráci ministerstva vnitra a statistického úřadu,“ uvedl. Školení podstoupili předsedové okrskových komisí, jejich členové i zapisovatelé.

Vyhnout se chybám chce i statistický úřad. „V říjnových volbách šlo o pochybení některých okrskových volebních komisí, které nepostupovaly v souladu se zákonem a vydanými pokyny, s nimiž mají povinnost se seznámit. Přesto jsme v krátkém čase od sněmovních voleb stihli ve spolupráci s ministerstvem vnitra a Státní volební komisí připravit několik zásadních opatření, abychom případné chyby okrskových komisí eliminovali,“ řekla Právu mluvčí ČSÚ Petra Báčová.

Statistici mimo jiné dohlížejí na to, aby úroveň školení, na nichž se podílejí krajské úřady, vnitro a ČSÚ, byla všude stejně vysoká. „Připravili jsme sumarizaci pokynů, která krok za krokem provede členy okrskových volebních komisí hlavními body v procesu sčítání hlasů. Sestavili jsme rovněž souhrn informací, které by měly zaznít na školeních okrskových volebních komisí ze strany ČSÚ,“ řekla Báčová.

Pozor na komunálky

„Zároveň chystáme další podpůrné materiály, které by měly vést k prohloubení znalostí, jež členové okrskových volebních komisí získávají při školeních, a to zejména ve vztahu k volbám do zastupitelstev obcí, které se budou konat na podzim a které jsou pro volební komise metodicky nejnáročnější,“ uvedla mluvčí.

V komunálních volbách voliči využívají tzv. panašování, mohou volit kandidáty i napříč politickými stranami.