Podle ministra budou „listinné recepty” i nadále v platnosti. Lékaři, kteří se zatím do systému nezapojili, se nemusí obávat přestupkových řízení, neboť podle ministra budou tato případná řízení zastavena.

Ministr připomněl, že systém například umožní lékařům, aby chronickým pacientům mohli předepsat léky takříkajíc na dálku, aniž by pacienti museli navštívit ordinaci. Elektronické recepty podle ministra rovněž zabrání falšování receptů.

„Uvědomujeme si, že ten systém je pro seniorní lékaře něco nového,” připomněl ministr s tím, že se resort hodlá právě na tuto skupinu lékařů zaměřit formou seminářů a vzdělávacích kurzů.

Od příštího roku by podle ministra měl fungovat lékový záznam, aby se lékař mohl podívat, jaké léky ten který pacient užívá. Právě jeho absence byla jednou z věcí, kterou kritici systému postrádají.