Ani déšť a ledová cesta neodradil odvážnější turisty k výšlapu na Boubín, vzdálený 4,5 kilometru, kde jejich zdatnost každoročně pod rozhlednou potvrdí razítkem starosta a místostarosta Zbyněk Klose a Aleš Strnad.

Silvestr v Kubově Huti

Silvestr v Kubově Huti

FOTO: Jitka Götzová, Novinky

„Tentokrát přijelo vlaky mnohem více lidí než loni,” řekl Novinkám člen zastupitelstva Vladimír Vykydal, který měl na starosti dopravu v obci.

Po dobu jízd vlaků byl i den otevřených dveří v nově vybudovaném muzeu a depozitáři Stifterova spolku na nádraží ve Vimperku a pojízdná pohádková kancelář na Kubově Huti.

Silvestr v Kubově Huti

FOTO: Jitka Götzová, Novinky

Silvestr v Kubově Huti

FOTO: Jitka Götzová, Novinky

Hosté ubytovaní v místních penziónech a hotelu museli kvůli oblevě místo lyžování vyrazit do okolí na procházky nebo se posilnit u stánků s občerstvením.

Veselo je v obci také o půlnoci, kde se místní i turisté scházejí na sjezdovce Pod Obrovcem, kde si při ohňostroji připijí a popřejí do nového roku.