Zatímco nyní zdravotně tělesně postižení měli nárok na dotaci na pomůcku dražší než 24 tisíc korun, nyní hranice klesne jen na 10 tisíc korun. Dotace na pomůcky se týká pouze lidí, jejichž příjem nepřevyšuje osminásobek životního minima.

Zdravotně postižení by také měli snáz dosáhnout na příspěvky na pořízení automobilu. Stát by dotaci mohl poskytovat už po sedmi letech místo po současných deseti. Výše příspěvku se přitom bude odvíjet od příjmů domácnosti handicapovaného a bude se pohybovat mezi 100 a 200 tisíci korunami.

Norma rovněž zvyšuje příspěvek na mobilitu ze současných 400 korun na 550 korun měsíčně.