Podle novely odměna vzroste po dvou letech zařazení do aktivní zálohy o dvě pětiny, po čtyřech letech o desetinu a následně o další desetinu po každých třech letech až do 80 procent.

Nováčci po dvou letech od zařazení do aktivní zálohy budou mít nárok na odměnu zvýšenou až o 7200 korun ročně, přičemž částka se bude dále zvyšovat. Po 13. roku až na 14 400 korun ročně. Konkrétní výše odměny se bude vypočítávat poměrně podle počtu dnů služby.

Záložáci zároveň získají nárok na 18 000 korun ročně, pokud stráví na cvičení alespoň sedm dní.