„Napadená ustanovení nepochybně představují omezení práva na nedotknutelnost obydlí,” připustil ÚS, zároveň však připomněl, že Listina základních práv a svobod s možností omezení počítá, „je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro mj. ochranu života nebo zdraví osob”.

„Zákonná úprava představuje přiměřené zákonné omezení základního práva,” konstatovalo plénum s tím, že podobné úpravy platí například i v Německu či Rakousku a vlastník či uživatel obydlí se proti nim může bránit.

Riziko zneužití, báli se poslanci

Jednačtyřicet poslanců se podepsalo pod argumentaci, že domovní prohlídky jsou povoleny jen na základě rozhodnutí soudce v trestním řízení.

„Omezit nedotknutelnost obydlí je možné jen z jasně vymezených důvodů, které obyčejným zákonem nelze rozšířit. Jedním z těchto důvodů je ochrana života nebo práv a svobod druhých. Nepostačuje povšechné tvrzení o ochraně zdraví a práv neurčitých osob v neurčité míře,“ upozornili poslanci s tím, že zákon je odrazem neustálé touhy po regulaci a otevírá mnohaproudou dálnici pro různé ministerské úřednické a nátlakové skupiny, které chtějí o všem vědět a vše kontrolovat v zájmu obecného blaha.

Fyzická kontrola je krajním řešením, připadá v úvahu jen v odůvodněných situacích, po opakovaných stížnostech a výzvě k nápravě. Lidem, kteří kontrolory nepustí ke kotli nebo k palivu, hrozí podle zákona postih až padesát tisíc korun.