„Po více než sedmi letech našich bezesných nocí a náročných dní péče o Matýska došlo mezi námi, nemocnicí a jejich pojišťovnou ke kompromisní mimosoudní dohodě a finančnímu vyrovnání. Obsah dohody je svázán mlčenlivostí, a tak nemůžeme sdělovat další podrobnosti,“ řekl Právu otec chlapce Vítek Kocián.

Rodina loni před prázdninami vysoudila na nemocnici desetimiliónové odškodné, neboť podle verdiktu Městského soudu v Brně nemocnice péči o chlapce podcenila a lékaři a sestry nezvládli ani následnou resuscitaci při pooperačních komplikacích.

„Nemocnice řádně nevyhodnotila rizika po operaci, sledování pacienta po výkonu neodpovídalo jeho potřebám, na oddělení byl nedostatek personálu,“ odůvodnila rozsudek soudkyně Ivana Chlupová. Proti verdiktu se obě strany odvolaly a následovaly měsíce vyjednávání.

Šance na důstojný život

Rodina už sedm let bez šance na oddech pečuje o svého syna doma. Neváhala v domě provést stavební úpravy tak, aby měl chlapec k dispozici pokoj, v podstatě vlastní jednotku intenzivní péče, se vším potřebným vybavením včetně nákladných medicínských přístrojů. Z pokoje vede do bytu o patro výš dokonce i výtah.

„Stále máme víru v pokrok v medicíně a čekáme i na zázraky. Do té doby chceme Matýskovi zajistit důstojný život a věříme, že podmínky uzavřené dohody mu to po nějakou dobu umožní,“ prohlásil Kocián.

Zajistit nákladnou péči syna mohla rodina i díky podpoře dárců a přispěvovatelů. „Víme, že i další období bude velmi náročné, a tak děkujeme, že chápete, když se nyní stáhneme do soukromí. Budeme se o Matýska i dále starat, jak nejlépe je to jen možné. Z celého srdce děkujeme všem, kdo jste nám i Matýskovi toto extrémně těžké období pomohli přežít i přispěli na jeho péči. Nesmírně si vaší podpory vážíme, bez vás bychom to my ani Matýsek nezvládli,“ poděkovala rodina.