„Ve svém vystoupení na sjezdu odborového svazu KOVO jsem se, jako již mnohokrát dříve, vrátil k problému, který dlouhodobě zatěžuje veřejné finance a je také velmi aktuální ve vztahu k nedostatku pracovních sil v ČR. Jde o zásadní nerovnost v míře odvodů sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnanců a OSVČ. Jde o téma právě na půdě odborů často široce diskutované,” uvedl Štěch ve svém prohlášení.

Někteří živnostníci podle něj žádají o vydání živnostenského oprávnění jen proto, že jim zaměstnavatel dá ultimátum a oni si chtějí udržet práci. Dodal, že ví o spoustě firem, které prakticky nemají zaměstnance, ale jen smlouvy s živnostníky, kteří přežívají z měsíce na měsíc.

Současný systém mu připadá nespravedlivý, protože OSVČ a zaměstnanci přispívají do systému rozdílné částky, a přesto mají stejnou zdravotní péči a stát jim ve vyšším věku vyplácí důchody podle stejných pravidel.

Štěch zasel vítr a sklidil bouři

„Opravdu si nepřeji, aby naši potomci kvůli nedostatku veřejných prostředků museli za lékařskou péči víc platit a důchodci měli nižší penze, které naopak je bezpochyby třeba zvyšovat,” dodal Štěch.

Jeho prohlášení prý nebylo namířené proti živnostníkům. Nechce ale podle svých slov zavírat oči před problémem, který se jich v konečném důsledku dotkne, „například tím, že budou ve stáří odkázáni na nízké důchody a chudinské dávky”.

Štěch také připomněl, že v dané věci nepodnikl žádné kroky ke změně legislativy, pouze chtěl vyvolat diskusi, což se mu povedlo. V pátek jeho odvolání požadovala Asociace malých a středních podnikatelů. [celá zpráva]

Kritiku sklidil od opozice, koaličních partnerů i od některých spolustraníků. [celá zpráva]

Jeho návrh připadal nevhodný i ekonomům, které pobouřil. Sami navrhli naopak snížení odvodů zaměstnanců. [celá zpráva]