Právníci, které Právo oslovilo, se domnívají, že bránit se lidé mohou buď domluvou s provozovatelem restaurace či vlastníkem pozemku, ale mohou také podat sousedskou žalobu. Vše ale bude zřejmě na dlouhé lokte.

Pražští strážníci první týden platnosti nového zákona zaznamenali 63 oznámení na tísňovou linku kvůli rušení nočního klidu. Je to zhruba trojnásobek toho, co obvykle. Praha 10 třeba chystá spustit kampaň, která má hosty restaurací upozornit na dodržování nočního klidu.

V Hradci Králové obdrželi zatím dvě stížnosti, jedna se týkala nedopalků na zemi a druhá zápachu z kouře. Obě byly řešeny domluvou. Na hluk i kouření si stěžovali obyvatelé v Děčíně, zejména v centru města. Hlídka městské policie tam přijela, lidem domluvila a vše bylo v pořádku. Protikuřácký zákon zaměstnal už i českobudějovické strážníky. Jen za jednu noc vyjížděli desetkrát a příčinou byl hluk a kouření před hospodami.

Majitel domu by se měl dohodnout s provozovatelem restaurace, kde budou hosté kouřitOlga Sovová, právnička

V Jindřichově Hradci zatím řešili jednu stížnost, kdy volali majitelé bytu v Panské ulici, že jim pod okny kouří partička lidí, která je navíc hlasitá a oni nemohou spát. V Jihlavě řeší v průměru denně deset stížností. Telefonáty od občanů se ale více než kouře týkají hluku. Podobně je tomu i v Ostravě. Nicméně i kdyby se venku kouřilo, nemůže to být prý považováno za přestupek.

Jak se bránit

Právníci mají ale na věc jiný názor. Například docentka Olga Sovová, zástupkyně ředitelky Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové, soudí, že nikdo nesmí nájemníky nebo vlastníky bytu obtěžovat hlukem, zápachem, kouřem apod. nad míru obvykle snesitelnou. Tak to podle ní říká občanský zákoník.

„Majitel domu by se měl dohodnout s provozovatelem restaurace, kde budou hosté kouřit, aby to okolí neobtěžovalo. Pokud tomu tak není, nechť se napřed obrátí vlastník domu na provozovatele restaurace k určení místa ke kouření. Když kouřící hosté ještě tropí hluk, mohou v době nočního klidu zavolat obecní policii,“ soudí Sovová.

Krajní řešení: soud

Dodává, že v rámci ochrany zdraví se obyvatelé mohou také obrátit na příslušnou hygienickou stanici, která může udělit pokutu provozovateli restaurace. Upozornila, že v některých městech je také zakázáno pít alkohol na chodníku nebo na ulici. To pak řeší městská policie.

„Krajní řešení je soudní – předběžné opatření na zákaz kouření v určitém místě a pak žaloba. Soud by věc posuzoval podle konkrétních okolností. Protikuřácký zákon ochranu oprávněných zájmů jiných osob neupravuje, takže se to řeší podle obecných principů občanského práva,“ zdůraznila docentka.

Podobného názoru je i právník Petr Glogar, senior advokát mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal. Podle něho, pokud nepomůže dohoda přímo s provozovatelem restaurace, je možné se obrátit na vlastníka pozemku a stavby, ve které je hospoda, s žádostí o vyjednání nápravy.

„Majitel pozemku, na kterém je stavba s provozem restaurace, může také vytyčit, v jakých místech se kouřit nesmí. Další možností je ochrana tzv. sousedskou žalobou, která může eliminovat nejen obtěžující zápach z cigaret, ale i hluk hostů před restaurací,“ uvedl Glogar. Dodal, že žalobu lze použít pouze za určitých podmínek a není univerzálním řešením. Podle něho významnou možnost obrany může poskytnout obec či město, které pomocí svých strážníků může v konkrétních případech zjednat pořádek.

Ministerstvo úpravu neplánuje

Ministerstvo zdravotnictví Právu sdělilo, že v přípravě protikuřáckého zákona právě hluk a kouř z cigaret od kuřáků, kteří budou kouřit před hospodami, se zvažoval, ale nebylo to shledáno jako zásadnější problém.

„V současné době ministerstvo zdravotnictví aktuálně žádnou novelu zákona neplánuje, ale ve spolupráci s dalšími ministerstvy a dozorovými orgány budeme průběžně sledovat a hodnotit dopady nové právní úpravy včetně této problematiky, tedy hluku a dýmu z cigaret,“ sdělila Právu mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová. Jak bude postupovat hygiena se v současné době ještě upřesňuje. Stravovacím zařízením se zatím za porušení zákazu kouření pokuty neudělují, ty začnou až na podzim po 90 dnech od účinnosti zákona.

Kuřáky, kteří se proviní, ale policie příliš netoleruje. Většinou jim sice jen domlouvá, padají ale už i pokuty. Ty mohou dosáhnout až 5000 korun.

Ministerstvo předpokládá, že do konce srpna si zákon takříkajíc sedne. Podle Čechové je to i doba, kdy by se kuřáci měli naučit chovat slušně a ohleduplně před restauracemi, tak jako v těch západních zemích, kde je kouření v restauracích regulováno už delší dobu. Na to, aby lidé nebyli obtěžováni zápachem z kouření cigaret, může především dohlédnout městská policie,“ tvrdí Čechová.