Mimořádné zastupitelstvo bylo svoláno z podnětu ministerstva vnitra, aby rozhodlo o zániku mandátu zastupitelky Drábové. Podle resortu Drábová nemůže vykonávat funkci předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a zároveň být středočeskou zastupitelkou, protože tam hrozí střet zájmů. Zastupitelstvo se rozhodlo Drábové mandát ponechat, ta ale příliš ve své setrvání v zastupitelstvu nevěří.

„Osud mého mandátu je zpečetěn, protože ministerstvo vnitra přistoupilo na striktně právně pozitivní výklad toho, co je dáno zákonem o volbách do zastupitelstev krajů,” uvedla po jednání Drábová.

Místopředseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan řekl, že pokud ministerstvo vnitra zruší mandát Drábové, hnutí napadne rozhodnutí právní cestou. Je podle něj potřeba v dané věci narovnat právní prostředí v Česku, protože je zde nesoulad mezi zákonem o volbách do krajů a služebním zákonem. Také připomněl, že Drábová bylo zvolena 11 592 hlasy.

 Kvůi možnému střetu zájmů odešla Dostálová

Kromě zastupitelů z KSČM přitom nikdo o odvolání Drábové hlasovat nechtěl. Hejtmanka Jermanová Pokorná, která se sama při hlasování zdržela, to zdůvodnila slovy, že zastupitelstvo není soud, aby bez odborných posudků rozhodovalo o vině a trestu. Rozhodnutí tedy zastupitelstvo přenechalo resortu vnitra.

Vnitro se ve svém stanovisku odvolává na zákon o volbách do zastupitelstev krajů, podle kterého je funkce člena zastupitelstva kraje neslučitelná s funkcí vykonávanou na ministerstvu, jiném ústředním orgánu státní správy nebo na orgánu státní správy s celostátní působností, obsazovanou volbou, jmenováním nebo ustanovováním.

Kvůli možnému střetu zájmů opustila v pondělí funkci zastupitelka Královéhradeckého kraje Klára Dostálová (ANO). Ta zároveň vykonává i funkci náměstkyně ministerstva pro místní rozvoj. [celá zpráva]