Stížnost podala Česká pirátská strana spolu s Lukášem Černohorským. Toho chtěla strana loni v senátních volbách nominovat jako svého kandidáta, frýdecko-místecký magistrát však registraci odmítl s tím, že muž nesplňuje podmínku minimálního věku. Černohorský je ročník 1984.

Piráti tvrdili, že věková hranice je „nepřiměřená, diskriminační a rozporná s ustanoveními Listiny základních práv a svobod, konkrétně s rovností a důstojností v právech, zákazem diskriminace a rovným přístupem k voleným a jiným veřejným funkcím”.

Tuto interpretaci odmítl Krajský soud v Ostravě a ztotožnil se s ní i ÚS. Justice přitom odkázala na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, podle níž je věková hranice legitimním cílem zajišťujícím „větší zkušenosti kandidátů”. Mladší občané mají navíc možnost kandidovat do Sněmovny coby druhé z parlamentních komor.

„Ústavní soud proto stížnost odmítl pro zjevnou neopodstatněnost, a protože návrh na zrušení napadených ustanovení ústavy a volebního zákona sdílí osud stížnosti, bylo nutné jej rovněž odmítnout,” uvedl v odůvodnění soudce zpravodaj Tomáš Lichovník.

Tři soudci měli jiný názor

Tři soudci nicméně zaujali k  usnesení odlišné stanovisko. Byly to soudkyně Kateřina Šimáčková a Milada Tomková. Disentní názor měl i soudce Vojtěch Šimíček.

Ústavní soud poukázal rovněž na to, že jeden ze stěžovatelů – neúspěšný uchazeč Lukáš Černohorský – nebyl oprávněn stížnost podat.

„Podle zákona o Ústavním soudě je stížnost oprávněna podat osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, bylo porušeno její základní právo. Druhý stěžovatel však nebyl účastníkem řízení, z něhož vzešlo napadené rozhodnutí krajského soudu, tím byla pouze stěžovatelka (Česká pirátská strana), proto se mohl Ústavní soud dále meritorně zabývat pouze její stížností,” uvedla mluvčí ÚS Miroslava Sedláčková.