Senátoři nekritizují pouze samotný zákaz kouření v restauracích, ale poukazují i na další sporné aspekty normy.

Zákon podle nich v podstatě zavádí „trestnost ohrožení sebe sama”. Stanovuje totiž, že člověk při výkonu činnosti potenciálně ohrožující zdraví své nebo jiné osoby nesmí požívat alkohol. Sankce by tak klidně mohla dopadnout i na neúspěšné sebevrahy, naznačuje návrh.

„Někdo se rozhodne vzít si život, posílí se dvěma panáky slivovice a pak provede neúspěšné sebevražedné jednání. Zatímco je zachráněn a je v lékařské péči, vláda za ním pošle úředníka, aby jej zkasíroval, neboť po požití alkoholu se pokusil o sebevraždu, což je jednání ohrožující život a zdraví,” uvedli senátoři.

Akce pro děti, nebo pro rodiče?

Senátoři, které zastupuje advokát Zdeněk Koudelka, se  rovněž pozastavují nad zákazem prodávat tabákové výrobky a alkoholické nápoje na akcích určených převážně dětem.

Poukazují na českou tradici dětských dní na místních sportovištích či zábavních akcí na hradech, kde si děti hrají a rodiče si zatím dají pivo nebo víno.

„Proč chce stát zasahovat do takto trávených rodinných chvil volného času? Takový zásah odpovídá státu vysoce paternalistickému, který hledí na své občany jako nesvéprávné otroky, kteří se i v soukromí musí chovat tak, jak chce držitel vládní moci,” stojí v návrhu.

Ani normalizační režim nereguloval, zda si na akci pořádané pro děti nějakou místní sportovní jednotou „taťka ve stánku s občerstvením může koupit pivo”, zdůraznili senátoři.

Zpravodajem návrhu je Rychetský

Stížnost, kterou bude jako soudce zpravodaj řešit předseda ÚS Pavel Rychetský, obsahuje i odkazy na vystoupení, která zazněla při projednávání normy. Nechybí tak ani vtip senátora ODS Jaroslava Kubery, který v horní komoře upozorňoval, že zákony lze ohýbat i zneužívat k šikaně.

„Přišel advokát do baru. Na baru nebylo žádné místo. Všude měli 'reservé'. A advokát znalý občanského zákona, říká – ukažte mi knihu hostů. Pingl koukal jako jojo, v životě žádnou knihu hostů neviděl, takže mu ji nepředložil. On si tedy sedl, a říká – dám si dvojku bílého. Dal si dvojku bílého. Když ji dopil, tak kývá na číšníka – dám si ještě jednu dvojku bílého. A číšník říká – nedáte! A jak – nedám? Podnapilým nenaléváme,“ varoval v lednu na plénu.

Zákon by měl vstoupit v platnost koncem května.