Sociální demokraté podle zprávy počítali s tím, že v roce 2016 budou hospodařit se ztrátou 26,74 miliónu korun, deficit však vyšplhal na 51,15 miliónu.

Na volební fond podle zprávy vynaložila ČSSD 112 miliónů korun, i když původně počítala zhruba s 84 milióny. I přes snížení počtu zaměstnanců kvůli úsporným opatřením po neúspěchu ve sporu s Altnerem překročila strana i původně plánovaný rozpočet na mzdy. Putovalo na ně přes 53 miliónů.

Spor o stamilióny pro Altnera

Altnerovi loni na jaře soud přiznal téměř 338 miliónů korun v letitém soudním sporu s ČSSD, kterou dříve zastupoval ve sporu o Lidový dům. ČSSD podala proti rozsudku dovolání k Nejvyššímu soudu. Bývalý advokát loni v listopadu zemřel. [celá zpráva]

Zdeněk Altner na archivním snímku

Zdeněk Altner na archivním snímku

FOTO: Michaela Říhová, Právo

„Aktuálně probíhá dědické řízení o jeho pozůstalosti. Do jeho skončení je postup v uvedených věcech pozastaven. Délku dědického řízení nelze spolehlivě odhadnout,” stojí ve zprávě.

Za právní služby musela ČSSD dát 9,36 miliónu, na čemž se podle zprávy podepsal především spor s Altnerem. Jako mírně uspokojivé hodnotí Starec výnosy z nájmů, které činí 16,5 miliónu korun, přibližně o pětinu méně, než strana plánovala. Téměř o polovinu nižší proti předpokladům jsou dary ve výši 17,84 miliónu korun a neuspokojivé je podle zprávy i pouze dvoutřetinové plnění plánů u členských příspěvků, které přinesly do rozpočtu ČSSD 15,85 miliónu.

Za poslední dva roky strana přišla zhruba o desetinu členské základny. Na konci loňského roku měla 20 349 členů. O dva roky dříve to přitom bylo o zhruba 2200 členů více. [celá zpráva]

Strana plánuje vyrovnaný rozpočet

Letos počítá ČSSD s vyrovnaným rozpočtem, výnosy i náklady by měly dosáhnout 237 miliónů korun. Na volební fond je zatím v rozpočtu 80 miliónů, zpráva k tomu dodává, že je kladen zásadní důraz na efektivitu.

„Veškeré příjmy a výdaje budou účtovány výhradně na transparentním účtu ČSSD. Strop je stanoven zákonem na 90 miliónů korun," připomíná zpráva nový limit pro výdaje kampaní. U právních služeb se ČSSD chce vejít do tří miliónů.