Ženy jsou mezi členy ČSSD zastoupeny z 35 procent. Nerovnoměrné rozložení panuje v členské základně i z hlediska věku. Mladých lidí do třiceti let je v ČSSD ani ne deset procent. Mezi 30 a 40 let je sociálních demokratů zhruba 17 procent.

Největší zastoupení má v ČSSD věková skupina mezi 40 a 50 lety, které je podle dokumentu strany asi 22 procent. Zhruba 19 procent straníků je ve věku 50 až 59 let, 18 procent ve věku 60 až 69 let a 13 procent ve věku 70 až 79 let. Mezi 80 a 99 lety jsou ve straně asi 2 procenta lidí.