„Stížnost pro porušení zákona směřuje v neprospěch všech 11 obžalovaných,“ uvedla mluvčí.

„Výhrady vrchního soudu vyjádřené v napadeném rozhodnutí se totiž odchylují jak od dosavadní soudní praxe obecně, tak od dřívějších rozhodnutí příslušného senátu,” míní ministr Pelikán, podle něhož nebyl důvod zpochybňovat zákonnost povolení odposlechů.

Pelikán připomněl, že soudy tato rozhodnutí vydávají „v rané fázi trestního řízení, kdy orgány činné v trestním řízení z povahy věci nemohou disponovat všemi důkazy”. Musí se proto řídit především na základě indicií, které podle něj v daném případě byly řádně vyhodnoceny.

Pražský vrchní soud loni před Vánoci zrušil rozsudek kvůli nezákonným odposlechům, které u nového řízení před Krajským soudem v Praze nelze použít jako důkaz. [celá zpráva]

Již dříve Pelikán řekl, že se podle něj v případu procesní vady, o nichž vrchní soud mluví, nestaly. S důvody zrušení Rathova rozsudku nesouhlasí ani státní zástupci.

Podání kárné žaloby zvažuje i prezident Miloš Zeman. [celá zpráva]