Návrat rysa do krasu je podle odborníků přírodovědeckou senzací. Poslední byl odloven v padesátých letech v Pustém žlebu, kam míří za návštěvou Punkevních jeskyní tisíce turistů.

„Rysa se podařilo vyfotografovat u stržené kořisti, což je poměrně jasný důkaz toho, že se vrátil. Zatím se neví, odkud se tam přitoulal,“ řekl Právu Martin Duľa z Mendelovy univerzity v Brně, který se dlouhodobě věnuje výskytu rysů v české přírodě.

Pátrá se po jeho původu

Vědci předpokládají, že by se v krasu mohl zabydlet natrvalo. V minulosti k tomu ale byli velmi skeptičtí. Moravský kras je totiž poměrně hojně osídlený, je protkaný cestami a plný turistů.

Přírodovědci během mapování odebrali vzorky trusu a srsti zvířete pro genetické analýzy, které by mohly ukázat, odkud pochází. Nejbližší populace rysa žije v Beskydech a Javorníkách, kde loni i předloni pět rysic vyvedlo mláďata. Největší česká populace rysů žije v jihozápadních Čechách a v navazujících oblastech v Bavorsku a Rakousku, kde se pohybuje okolo 60 až 80 jedinců.

Rys se pohybuje a loví na stovkách kilometrů čtverečních a jeho domovský okrsek tedy pravděpodobně zahrnuje i širší okolí Moravského krasu a Drahanské vrchoviny.

Rys není nebezpečný

Rysi a především vlci se v Česku postupně vracejí do oblastí, kde byli před staletími vyhubeni. „První hodnověrné údaje o výskytu tohoto vzácného druhu se objevily již loni na podzim, ale tehdy nešlo vyloučit, že jde jen o migrujícího jedince. Teď se však prokázalo, že se v krasu zdržuje dlouhodobě, o čemž svědčí opakovaná pozorování, nálezy stop i kořisti,“ řekl Právu zoolog Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Antonín Krása.

Zdůraznil, že z pohledu ochrany přírody je návrat rysa velmi dobrou zprávou. Výskyt této šelmy je důkazem zlepšující se kvality prostředí, v němž rys nachází dostatek potravy i úkrytů. Jeho výskyt neznamená pro veřejnost žádné ohrožení. Rys se lidem vyhýbá a loví spíše slabší kusy zvěře. Řidiči by ale měli být obezřetní, a to zejména ve večerních a nočních hodinách, kdy jsou rysi nejaktivnější. Pro šelmu může být taková srážka smrtelná, zdůraznil Krása.

Rys ostrovid je silně ohrožený druh, který má o poznání nižší schopnosti kolonizace nových oblastí než například vlk. Věrohodné údaje o jeho přítomnosti mimo oblasti jeho trvalého výskytu, tedy mimo Beskydy a Šumavu, jsou proto velmi cenné.

„Případ z Moravského krasu ukazuje, kde všude rys může nacházet dobré podmínky k životu. Klíčové bude, aby se podařilo ho ochránit před pytláky nebo před intenzivní dopravou,“ uvedl expert na velké šelmy ekologického Hnutí Duha Miroslav Kutal.