„Po roce velkých změn v pražské městské hromadné dopravě by mělo přijít klidnější období vyhodnocování a stabilizace provozu doprovázené dalším vylepšováním sítě MHD podle aktuálních poznatků z přepravních průzkumů i na základě dodatečných požadavků městských částí a cestující veřejnosti,“ uvedl ROPID v tiskové zprávě.

Výraznějších změn se mají dočkat cestující ve Středočeském kraji, protože dojde k rozšíření systému pražské integrované dopravy i do dalších oblastí.

Od 3. ledna se zapojí oblast Podřipska. Na jaře budou následovat oblasti Nymburska, Sedlčanska a Benešovska, dále je k červenci připravována rozsáhlá etapa integrace linek z Prahy do Kladna a Slaného včetně tamní MHD.

Menších změn se dočkají cestující metrem. Kromě posílení provozu na koncových úsecích trasy A, kdy každá souprava zamíří i na konečnou stanici Nemocnice Motol, by se měl zkrátit interval i na lince B v odpolední špičce. Cestující by také měli čekat na metro kratší dobu mezi 21. a 22. hodinou.

„Připravuje se též posílení víkendového provozu, neboť současný interval 7,5 minuty již přestává vyhovovat,” sdělil mluvčí ROPID Filip Drápal.

Tramvaje T3 na lince 23

Další změna se týká tramvaje číslo 23. Koncem března 2017 vyjede nová „nostalgická“ linka 23 s garantovaným provozem legendárních tramvají T3.

Linka 23 jezdila po Praze s různými obměnami a přestávkami od roku 1929 až do roku 2008. Nyní by měla znovu posílit linku 22. Tramvaje typu T3 jezdí po Praze od roku 1962.

Určité změny by také měly proběhnout na tramvajových linkách křižujících Prahu 2 a Prahu 5. Kapacita by také měla být posílena na lince 15, cestující by měly vozit hlavně kloubové tramvaje či dvouvozové soupravy.

Tramvaj T3

Tramvaj T3

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Kratší intervaly na letiště

Změny se dotknou i autobusů v metropoli. „Vzhledem ke stále rostoucímu počtu leteckých cestujících na letišti Václava Havla se připravuje zkrácení intervalů na lince 119 v pracovní dny. Pro toto posílení došlo již od prosince letošního roku ke snížení počtu projíždějících spojů zastávkou Terminál 2 převedením linky Airport Express k Terminálu 1,” uvedl Drápal.

S ohledem na větší vytíženost nočních spojů proběhnou určité změny i v této síti, vyčleněny pro ně budou další číselné řady. Kvůli tomu dojde v roce 2017 i k přečíslování nočních a některých denních linek.