Podle průzkumu důvěřuje 44 procent lidí krajským zastupitelům, 39 procent hejtmanům a 35 procent vládě. Nejnižší důvěře se dlouhodobě těší obě parlamentní komory. Do Senátu vkládá důvěru 28 procent lidí, do Sněmovny pouze 26 procent.

Důvěra prezidentovi je nejen nejnižší za poslední rok, ale je poprvé od října 2015 nižší než deklarovaná nedůvěra. Tu aktuálně vyslovilo 49 procent respondentů.

Ještě nižší důvěře se prezident těšil na přelomu let 2014 a 2015, kdy ji deklarovala zhruba třetina lidí. Od dubna 2014 je možné u důvěry hlavě státu pozorovat značné výkyvy.

Postoj k prezidentovi (v procentech)
 4/2013
11/2013
11/2014
11/2015
11/2016
důvěra
 6139
37
56
48
nedůvěra
 3357
60
45
49
zdroj: CVVM

Nejčastěji hlavě státu deklarují důvěru starší lidé, ti, kteří bydlí v menších městech, a stoupenci levice.

Nejnižší za poslední rok je i aktuální spokojenost s politickou situací, v listopadu bylo spokojeno 17 procent lidí, zatímco 48 procent mělo opačný názor. Ambivalentní postoj zaujalo 32 procent dotázaných.

Zeman však z průzkumu žádné důsledky vyvodit nehodlá, jak Novinkám sdělil jeho mluvčí Jiří Ovčáček. „Mohu pouze konstatovat, že jde o tradiční podzimní výkyv v podpoře pana prezidenta, který se po tradičním antizemanovském podzimu v průzkumech různých agentur opakuje každý rok,” uvedl.

Průzkum proběhl od 7. do 16. listopadu a zapojilo se do něj 1019 respondentů.