Dienstbier byl jmenován do funkce ministra pro lidská práva a legislativu v lednu 2014. Za největší úspěchy své kariéry považuje mimo jiné třeba širší zpřístupnění elektronické Knihovny legislativního procesu (eKlep) a v rámci Strategie romské integrace na léta 2015-2020, že se mu podařilo rozhýbat jednání o prodeji velkovýkrmny vepřů v Letech.

Širší zpřístupnění veřejné části eKlep veřejnosti je podle něj naplněním jednoho z významných opatření Akčního plánu boje s korupcí pro rok 2015, které umožňuje občanům sledovat změny v projednávaných právních předpisech.

Konec velkovýkrmny prasat?

V únoru 2015 Dienstbier předložil vládě Strategii romské integrace na léta 2015-2020. Součástí dokumentu je přijetí opatření, která povedou k ukončení provozu velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti  pietního místa  Letech u Písku.

Na základě tohoto dokumentu Dienstbier a jeho zástupci opakovaně jednali s vedením firmy AGPI, a.s. tedy majitelem zmíněné velkovýkrmny. Jednání se zúčastnil i ministr kultury Daniel Herman a o jejich průběhu byla informována vláda.

Co před odchodem nestihl?

Zmínil, že ho mrzí, že vláda ještě nestačila schválit novelu insolvenčního zákona, která by pomohla lidem řešit jejich oddlužení. Dienstbier dále uvedl, že je potřeba ještě přijmout zákon o bezplatné právní pomoci. Chudí lidé si totiž podle něj nemohou dovolit zaplatit právní pomoc, která by jím pomohla řešit například jejich oddlužení.