Podle studie Spokojenost s bydlením v České republice, výsledky šetření 2001 a 2013, provedené Centrem pro výzkum veřejného mínění v rámci projektu Naše společnost, je spokojeno se svým bydlením 53 procent Čechů. V roce 2001 to bylo pouze 36 procent Čechů.

Na spokojenost lidí s bydlením mají vliv renovace a rekonstrukce panelákových sídlišť, výstavba nových architektonicky zajímavých bytů, domy sdružované spíše do malých bloků. Mezi nejméně spokojené patří lidé, kteří bydlí v nájemních bytech, lidé žijící na sídlištích nebo ve velkých městech.

Důležitá je bezpečnost

Velkou a stále rostoucí roli ve spokojenosti s bydlením hrají podle expertů bezpečnost okolí bytu a bezpečnost dětí docházejících do školy.

Češi vycházejí při hodnocení svého bydlení především z velikosti bytu vzhledem k počtu členů domácnosti. To nejlépe splňuje právě vlastní domek, který si většina majitelů již staví a projektuje s ohledem na počet osob, které v něm budou bydlet, a podle svých představ o kvalitním bydlení.

Velkou roli při spokojenosti s bydlením hraje samozřejmě i to, zda dům či byt jsou v osobním vlastnictví, či se jedná o bydlení v pronájmu. Podle expertů řada vlastníků bytů či domů je v ČR i ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi získala velmi výhodně v rámci privatizace bytového fondu. I proto ti, kteří získali vlastní bydlení při zahájení privatizace, nejsou zatíženi hypotékami.

Kdo je spokojenější 

Vlastnické bydlení je navíc vnímáno v Česku jako záruka bezpečného a klidného stáří, ale i jako podmínka založení a fungování rodiny. Vedle vlastníků bytů a domů jsou ale v Česku podle studie s bydlením spokojeni i členové bytových družstev.

Vliv na spokojenost s bydlením má podle studie i skutečnost, zda lidé bydlí v panelových či cihlových domech, tedy volba stavebního materiálu. Nejdříve byli sice spokojenější ti, kteří bydleli v cihlových domech, pokračující modernizace paneláků však tento rozdíl postupně srovnala.

Studie se zaměřila i na analýzu faktu, jak spokojenost s bydlením ovlivňuje vzdělání. Ukázalo se, že více spokojeni se svým bydlením jsou lidé s vyšším vzděláním. Důvody spokojenosti lze podle studie hledat ve výši příjmu. Lidé s vyšším vzděláním mají vyšší příjem, což jim umožnuje pořídit si byt podle svých představ, neřídí se tedy při jeho výběru jen cenou.

To umožňuje vybrat si byt v hezké lokalitě, blízko přírody, s parkováním atd.
Nejméně spokojeni s bydlením jsou nezaměstnaní a studenti. Nejspokojenější naopak podnikatelé, ale překvapivě i důchodci. Vedle faktu, že spokojení jsou především důchodci, kteří bydlí ve vlastním bytě, na který jsou zvyklí a kde nemusí splácet hypotéku, hraje roli i to, že k bytu je váže řada vzpomínek.

Svoji roli hraje i fakt, že starší člověk se nerad stěhuje a mění své okolí i sousedy. Starší lidé mají i skromnější nároky na bydlení, upozorňuje studie.

Roste obliba menších sídel

Větší spokojenost s bydlením panuje v menších městech a obcích. S rostoucí velikostí města spokojenost s bydlením spíše klesá. Důvodem je odlišný styl bydlení.

Zatímco v obcích a menších městech převažuje bydlení v domcích či malých domech, u větších měst převažuje bydlení sídlištního typu, ve velkých domovních blocích, s omezenou zelení, s problémy s parkováním, ale také s obavou o bezpečnost, s anonymními sousedy. Svoji roli má i výše nájmu či poplatků za byt, které s velikostí města rostou.

Vliv na spokojenost s bydlením má podle studie i politická orientace člověka. Pravicově orientovaní lidé mají tendenci být se svým bydlením spokojenější než ti, již mají blíže k levicovějším názorům. To podle expertů souvisí s tím, že mezi pravicovými voliči je více podnikatelů a lidí s vyššími příjmy, čemuž odpovídá i úroveň bydlení.