Vládě a krajským zastupitelům vyslovilo důvěru shodně 38 procent lidí. Hejtmanům věří 34 procent Čechů. SněmovněSenátu věří shodných 27 procent lidí.

Spokojenost s politickou situací vyslovilo 19 procent lidí. Nespokojenost deklarovalo 44 procent dotázaných.

„Z podrobnější analýzy vyplývá, že důvěra prezidentovi republiky narůstá se zvyšujícím se věkem dotazovaných, přičemž nižší je zejména v kategorii od 20 do 29 let, a s rostoucí spokojeností s politickou situací,” připomnělo CVVM.

 Důvěra ústavním institucím (v procentech)
 červen 2016
září 2016
říjen 2016
Prezident 58 57 56
Vláda 39 38 38
Poslanecká sněmovna 26 27 27
Senát 31 28 27
Krajské zastupitelstvo43 40 38
Obecní zastupitelstvo62 62 60
Starosta66 62 62
Hejtman 40 38 34
zdroj: CVVM

Prezidentovi více důvěřují ženy, důchodci, dotázaní z Moravy a zejména z Jihomoravského kraje či obyvatelé menších měst. Rovněž se těší důvěře levicových voličů KSČMČSSD. V menší míře i stoupenců ANO.

Průzkum proběhl od 10. do 17. října a zapojilo se do něj 982 respondentů.