Zákon, který stanovuje snížit sazbu DPH na noviny a časopisy z 15 procent na deset procent, připravili poslanci z KSČM Jiří DolejšGabriela Hubáčková. Předlohu nyní dostane k posouzení Senát.

„V současné době zákon o DPH zařazuje zboží – noviny a časopisy – do první snížené sazby daně. Ani tato skutečnost však nevedla k zásadnějšímu zpomalení propadu prodeje novin a časopisů. V konečném důsledku totiž DPH u novin a časopisů stoupala z pěti procent v roce 2007 na současných 15 %. Negativní vliv na pokles prodeje pak mělo výrazné zdražení novin a časopisů,” píše se v důvodové zprávě.

Poslanci, kteří návrh předložili si od něj slibují, že snížení sazby DPH, sníží i cenu výtisku pro konečného spotřebitele, tím by se měla zvýšit prodej a ve výsledku by se mohlo podle předkladatel návrhu vybrat na daních více.

„Samozřejmě vítám, že se našla shoda napříč celým spektrem pro tento velmi dílčí návrh. Tiskoviny, novinové i didaktické, si to také zaslouží,” sdělil Novinkám Dolejš.

Druhá snížená sazba DPH ve výši deseti procent se vztahuje na knihy, kojeneckou výživu, léky pro lidi i zvířata a také na zvláštní výživu pro lidi s celiakií a fenylketonurií.