„Budeme zkoušet čerpadla v takzvaném nouzovém režimu. Simulujeme situaci, že při povodni dojde k výpadku elektrické energie. Musíme být schopní tu vodu čerpat dál, proto systém připojíme na náhradní zdroje, aby stanice byla provozuschopná,“ popsala Právu dopoledne Markéta Komárková z Povodí Vltavy — závodu Dolní Vltava, co zařízení vybudované v roce 2007 čeká.

Třídenní provozní zkouška se koná jednou ročně. Kromě ní Povodí Vltavy organizuje tři krátké bez plného záběru čerpadel. Potápěč zařízení pouze ručně protočí, aby zjistil, zda nejsou zadřená.

Chodci i cyklisté měli smůlu

Do odpoledne zůstane zavřená cyklostezka, která přes vodní dílo vede dál do centra. Aby nikdo nevstoupil za policejní pásku, bedlivě střeží strážník. Nejednoho cyklistu omezení nepříjemně překvapilo.

Přečerpávací stanice

Přečerpávací stanice

FOTO: Lucie Fialová, Právo

„Já tam musím, mám tam klienta,“ tvrdila makléřka, která měla domluvenou schůzku se zájemcem o nový byt na Libeňském ostrově. Policista zůstal neoblomný, takže slečna musela v botách na podpatku cupitat okolo.

Podle Komárkové aktuální cvičení, které začalo ve středu, ukázalo, že všechno funguje, jak má. Pokud by se skutečně přihnala velká voda, vrata by se okamžitě zavřela a do mezer v protipovodňové zdi na břehu by se skládaly zábrany. Bariéra by ochránila Libeň i Karlín.

Rozsáhlý systém tvoří soubor protipovodňových hrází, mobilních protipovodňových stěn, dvě vzpěrná vrata a jedna velká přečerpávací stanice.

Bariéra by měla ochránit Libeň i Karlín.

Bariéra by měla ochránit Libeň i Karlín.

FOTO: Lucie Fialová, Právo

Ta při uzavření vzpěrných vrat proti velké vodě ve Vltavě musí přečerpat až stoletou vodu na Rokytce. Menší vzpěrná vrata uzavírají ústí potoka a větší vzpěrná vrata vjezd do libeňského přístavu a chrání Libeň před pětisetletou vodou. Když povodně nehrozí, zůstávají vrata otevřená.

„Vody, která přitéká z Rokytky, musíme být schopni se nějak zbavit, protože jinak by se nám v tom území hromadila. Voda přepadává přes jez do bazénu libeňských doků, kde se nachází šest čerpadel, a ta veškerou vodu čerpají do Vltavy,“ líčila Komárková.

Vltava se nemůže vzdout zpátky do Libně ani Karlína, ovšem může se stát, že situaci zkomplikuje potok. To se stalo před více než třemi lety, kdy Prahu zaplavila voda z potoků.