„Tento návrh zákona zpochybňuje dělbu moci ve státu. Parlament by tak nahradil moc soudní, a navíc by byla porušena Listina základních práv a svobod. Rozhodování přísluší nezávislým soudům, ani vláda ani parlament do toho nemohou zasahovat,” řekl ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier.

Návrh na vyvlastnění majetku miliardáře Zdeňka Bakaly předložili vládě poslanci hnutí Úsvit. Chtěli tak zmírnit údajné křivdy, ke kterým došlo při privatizaci podílu státu v podniku OKD.

Zdeněk Bakala spoluvlastnil společnost New World Resources (NWR), majitele černouhelné firmy OKD, která dluží přes 17 miliard korun. Společnost na sebe v květnu podala insolvenční návrh. Nedokázala totiž splácet závazky a její majetek nedosahuje ani sedmi miliard korun.