Ústavní soud konstatoval, že  i soudce má právo na svobodu projevu, ale zároveň „je vázán povinností loajality a zdrženlivosti”.

„Soudce proto musí být zdrženlivý v projevech týkajících se politické soutěže, zejména veřejného hodnocení jednotlivých kandidátů či volebních stran a uskupení nebo tvorby politických koalic,” připomněl senát pod vedením Kateřiny Šimáčkové. Kydalka se podle ústavních soudců zapojil do volebního boje, čímž mohl narušit důvěru lidí v nestrannost rozhodování soudů.

Musí mít odstup

ÚS dodal, že soudci si musí udržovat odstup od politické soutěže a nepřísluší jim podílet se na kampaních stran. „A to na jakékoliv úrovni, včetně místní,” zdůraznil.

Kárné řízení, které Kydalka napadl s poukazem na právo svobody projevu, není podle ústavních soudců trestním řízením, byť se při něm užívá trestního práva.

„Právo na odvolání v trestních věcech, které navíc není absolutní a obsahuje řadu výjimek, se tak na kárné řízení nevztahuje,” uzavřel senát své odůvodnění, proč stížnosti nevyhověl.

Krom kárného řízení nebyl Kydalka jinak potrestán.