„Když někam přijde nějaký host, má přinést alespoň malý dárek. Protože je tady 60 prvňáčků, přinesl jsem vám 60 památníčků se svým podpisem,“ řekl dětem prezident.

Popřál jim, aby do zápisníků získaly podpisy zajímavých lidí a kamarádů, které ve škole najdou. „Bez kamarádů se hezký život prožít nedá,“ zdůraznil.

Od ředitele školy dostal žákovskou knížku se slovním hodnocením. „Matematika - výborně počítá. Český jazyk - vynikající slovní zásoba. Občanská výchova - zvládá s přehledem,“ předčítal Hampel.

Prezident Miloš Zeman

Prezident Miloš Zeman

FOTO: Barbora Zpěváčková, Novinky

„Zeměpis - trefí domů. Tělesná výchova - na sport se rád dívá. Chování - v současné době mu fandí 78 procent obyvatel ČR,“ pokračoval ředitel.

Výuka od devíti

Zeman dětem také vyprávěl o mrzutém císaři, který v Čechách vládl před sto lety a trpěl nespavostí, vstával o půl čtvrté ráno a začínal pracovat od šesti.

„A protože tehdy naši předci byli všichni jeho poddaní, tak se museli podřídit jeho vzoru a museli také pracovat od šesti hodin ráno. Od té doby jsme výrazně pokročili a milé děti, važte si toho, že nevstáváte jako onen císař v půl čtvrté a můžete si trochu přispat,“ řekl prezident.

Dodal, že si myslí, že by bylo ještě lepší, kdyby se děti učily od devíti hodin.

Do školy 115 tisíc prvňáků

Zemanova manželka Ivana zavítala za žáky do školy u svatého Štěpána v Praze.

Letos v září půjde do prvních tříd asi 115 tisíc dětí, což je o 1200 méně než vloni. Učitelům i nepedagogickým pracovníkům se od prvního září zvýší platy.